Susanne Widner Häst & Ridaktiviteter

Uppbyggande Träning för en Hållbar Häst

Begär mer information

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

SW Häst & Rids Clinics & Föreläsningar

Clinic

Här Visar & Instruerar jag deltagarna i konsten Uppbyggande Träning. Vi tittar & analyserar olika ekipage och hittar lösningar på svårigheter. Deltagarna deltar aktivt från marken och lär sig att se styrkor & svagheter hos olika ekipage. Även hur olika Uppbyggande Ridövningar fungerar.

Föreläsningar

Jag föreläser i min träningsfilosofi Uppbyggande Träning om Målet, Träningsplanen och Styrka, Koordination & Kondition allt för att få bra tips om Uppbyggande Arbete.

Även Uppbyggande Ridövningar vilka övningar bygger vad hur tränar jag hästens Styrka, Koordination & Kondition med bra Intervall tänk.