Susanne Widner Häst & Ridaktiviteter

Uppbyggande Träning för en Hållbar Häst

Begär mer information

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

SW Häst & Rids Försäljning

Boken Uppbyggande Träning

Vill du ha en Hållbar Häst ?

Behöver du hjälp med hur man gör ?

Vill du ha en fungerande Träningsplan ?

Då är Susanne Widners Uppbyggande Träning boken för dig.

Här får du hjälp att sätta upp både långsiktiga & kortsiktiga mål. Du får veta vad ett hållbart och effektivt träningsprogram ska innehålla och hur du får en bra balans.


Du får lära dig mer om de tre viktiga byggstenarna styrka, koordination och kondition. Susanne delar med sig av användbara övningar inom alla kategorierna. Som avslutning får du lite råd om ryttarträning och ett "felsökningsschema" om hästen inte fungerar som den ska.

Boken finns nu att köpa 200 kr Frakt 54 kr betala via BG eller SWISH.

Skriv namn, adress och mobilnummer betala in så skickar vi boken till dig.

SWISH 070 556 74 86 eller BG 5749 - 3132

Boken Uppbyggande Ridövningar

Uppbyggande Ridövningar är uppföljaren till Uppbyggande Träning. Här delar Susanne frikostigt med sig av 78 olika övningar för att bygga en hållbar häst som kan nå de målen de satt upp.

Övningarna är uppdelade i de tre hörnstenarna styrka, koordination och kondition.

Förutom en hel kunskapsbank av övningar får du också förslag på hur du kan bygga på övningarna allt eftersom ni utvecklas. På så sätt är boken givande för alla nivåer. Du får också ta del av grundläggande teori kring träning och träningsupplägg.

Boken finns nu att köpa 250 kr Frakt 54 kr betala via BG eller SWISH.

Skriv namn, adress och mobilnummer betala in så skickar vi boken till dig.

SWISH 070 556 74 86 eller BG 5749 - 3132